Ένα blog γεννιέται - Aς ξεκινήσουμε
Χρησιμοποιήστε το blog για να πείτε μια ιστορία, μοιράστε πληροφορίες και γνώση για να βοηθήσετε τους πελάτε. Η εργασία σας σχετικά με το blog θα προωθήσει το site στις μηχανές αναζήτησης και θα φέρει νέους επισκέπτες.